Consultare lansată de IFAC privind auditul entităților mai puțin complexe. Termen de comentarii: 12 septembrie 2019
Recunoscând provocările cu care se confruntă practicienii în aplicarea Standardelor Internaționale de Audit (ISA), în special în cadrul misiunilor în care entitatea auditată este mai puțin complexă, IFAC a lansat un document de discuție intitulat ˶Auditul entităților mai puțin complexe: Explorarea posibilelor opțiuni de abordare a provocărilor în aplicarea ISA-urilor˝.

Această consultare se concentrează asupra auditurilor entităților mai puțin complexe (less complex entities, LCE) care utilizează ISA-urile, mai precis asupra:
• Provocărilor care au fost identificate până în prezent,
• Unui număr de acțiuni posibile care ar putea fi demarate în vederea abordării provocărilor identificate.

Prin această consultare, IFAC își propune să obțină opinii cu privire la provocările existente, care vor ajuta în determinarea acțiunilor necesare viitoare, în relație cu auditul entităților mai puțin complexe. Se așteaptă contribuții din partea tuturor părților interesate, dar în special de la practicienii care auditează LCE-uri, cu privire la aspectele subliniate în această consultare, cât și în ceea ce privește alte provocări sau posibile căi de acțiune care nu au fost încă avute în vedere.

Deși în trecut discuțiile privind provocările aplicării ISA-urilor s-au concentrat în jurul dificultăților întâmpinate în auditurile entităților mici, IFAC este de părere că atenția ar trebui să se axeze pe complexitatea entității, mai degrabă decât pe mărimea sa. Și aceasta deoarece în mediul de afaceri existent pot exista entități mici dar care pot fi considerate complexe, în timp ce pot exista entități care nu ar fi considerate mici, dar care ar fi considerate mai puțin complexe.

Definiția entităților mai puțin complexe va fi determinată în funcție de răspunsurile primite la această consultare și va depinde de jurisdicțiile individuale, de adoptarea standardelor în fiecare regiune și de cerințele legale și de reglementare relevante.
Căile de acțiunile posibile pe care le are în vedere Federația Internațională a Contabililor, în funcție de răspunsurile primite, ar fi:
•    Revizuirea Standardelor Internaționale de Audit (ISA),
•    Elaborarea unui standard individual pentru auditarea entităților mai puțin complexe,
•    Elaborarea unor îndrumări pentru auditorii entităților mai puțin complexe sau alte acțiuni în acest domeniu.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Camera Auditorilor Financiari din România vă pune la dispoziție întrebările acestei consultări în limba română click aici

Documentul de discuție integral este disponibil pe site-ul IFAC: http://www.ifac.org/publications-resources/discussion-paper-audits-less-complex-entities. În partea stângă a paginii acestei consultări este disponibilă și secțiunea unde puteți încărca răspunsurile dumneavoastră.