Clarificari cu privire la Norma ASF nr. 21/2014
Întrucât am primit din partea unor colegi întrebări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari, conform Normei nr. 21/2014, privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere, CAFR a solicitat o serie de clarificări din partea ASF.

Pentru auditorii financiari care sunt interesați de aplicarea Normei ASF nr. 21/2014, întrebările CAFR și clarificările primite de la ASF pot fi consultate aici (click).

Camera Auditorilor Financiari din România acorda o atenție deosebită sectoarelor de activitate reglementate și supravegheate de către ASF, având în vedere implicațiile directe asupra activității de audit financiar și pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, în măsura în care ne veți solicita informații suplimentare, vom încerca să le clarificăm împreuna cu ASF și să vi le comunicăm pe site-ul Camerei.