Cea mai nouă ediţie a Standardelor internaţionale de audit

CAFR, 7 februarie 2017


Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor, începând din data de 8 Februarie va fi disponibil în limba română Manualul de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare şi Servicii Conexe.

Lucrarea, editată în 3 Volume, reunește:

·      Standardele Internaţionale de Audit (ISA);

·      Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC);

·      Nota Internaţională privind Practica de Audit (IAPN);

·      Standardele Internaţionale privind Misiunile de Asigurare (ISAE);

·      Standardele Internaţionale privind Misiunile de Revizuire (ISRE);

·      Standardele Internaţionale privind Serviciile Conexe (ISRS), și

·      Cadrul pentru calitatea auditului.

 

Prezentul Manual de Reglementări Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Revizuire, Alte Misiuni de Asigurare şi Servicii Conexe – Ediţia 2015, tradus de către CAFR în decursul anului 2016, traducere adoptată de către Consiliul Camerei prin Hotărârea nr. 115/2016,  include standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR, și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016, astfel:

 • ISA 700 (Revizuit), Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare;
 • Noul ISA 701, Comunicarea aspectelor cheie ale auditului în raportul auditorului independent;
 • ISA 705 (Revizuit), Modificări ale opiniei raportului auditorului independent;
 • ISA 706 (Revizuit), Paragrafele de evidențiere ale unor aspecte și paragrafele privind alte aspect din raportul auditorului independent;
 • ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate;
 • ISA 570 (Revizuit), Principiul continuității activității;
 • ISA 260 (Revizuit), Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța;
 • ISA 800 (Revizuit), Considerente speciale – auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop special;
 • ISA 805 (Revizuit), Considerente speciale – audituri ale situațiilor financiare individuale și alte elemente specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situații financiare;
 • ISA 810 (Revizuit), Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate;
 • Amendamente de conformitate la alte ISA-uri ( 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710).

Începând cu data de 8 februarie cele 3 volume al Manualului vor putea fi achiziţionate de la sediul CAFR din Bucureşti, iar din 14 februarie şi de la reprezentanţele noastre din Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara sau pot fi comandate prin e-mail la adresa cafr@cafr.ro, ori la numărul de fax: +4031.433.59.40.

Manualul va fi disponibil în format tipărit la preţul de 135 lei (3 volume), precum şi în format electronic (stick USB) la preţul de 75 lei.CAFR, 7 februarie 2017