Traducerea a două publicaţii de orientare şi asistenţă IFAC

În august 2017, au fost traduse în limba română de către CAFR, şi reproduse cu permisiunea IFAC, două publicații de orientare și asistență ale International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), editate de International Federation of Accountants (IFAC), în 2016, în limba engleză.

Cele două titluri se referă la Stabilirea şi prezentarea aspectelor cheie ale auditului (Determining and Communicating Key Audit Matters) şi la Raportarea auditorului: întrebări frecvente (The New Auditor’s Report: Questions and Answers).

Procesul de traducere a fost examinat de IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declarația de politică – Politica de traducere și reproducere a standardelor publicate de IFAC”.