Contact

Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională

 

Camera Auditorilor Financiari din România
Adresa: Str.
Sirenelor nr. 67 - 69, Sector 5, Bucureşti (OP 5, CP 83)
Tel: +4031.433.59.43
Fax:+4031.433.59.40
E-mail:
monitorizare@cafr.ro