Compartiment Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare profesională :