Persoane fizice
Înscrierea auditorilor financiari ca membri CAFR – persoane fizice

Persoanele fizice care au fost autorizate ca auditori financiari în România, în acord cu prevederile legale aplicabile, pot exercita activități de audit financiar numai după înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) conform prevederilor art. 26, alin. (2), (5), (6) și (7) din Regulamentul de organizare si funcționare al CAFR, aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 2/2018 (“ROF”).
În vederea înscrierii ca membru al CAFR și înscrierea în Registrul membrilor CAFR, auditorii financiari trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) următoarele documente:

1.    Cerere pentru înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (Click aici);

2.    Copia actului de identitate/pașaportului.

3.    Poza tip buletin 3/4.

Cererea prevăzută mai sus este verificată de către Compartimentul servicii și asistență membri (CSAM) sau de către reprezentanţele regionale ale CAFR, după caz. După verificare, CSAM înaintează cererea Consiliului Camerei spre aprobare.

Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea ca membru al Camerei se comunică spre informare Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

În vederea eliberării documentelor (certificat de membru, carnet și parafa) care atestă calitatea de membru al CAFR, auditorul financiar trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Să aibă îndeplinite toate obligațiile în calitate de membru, prevăzute de legislația în vigoare, față de Cameră;
2. Să achite contravaloarea parafei de auditor financiar.

Relaţii suplimentare la telefon 031.433.59.46, 0749.011.145  sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.


_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0731.031.030
           0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
Str. Paris, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR
Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________