Firme de audit
Înscrierea firmelor de audit ca membri CAFR


Firmele de audit autorizate în condițiile prevederilor Legii nr.162/2017 și normelor Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) pot exercita activități de audit financiar prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr. 75/1999 numai după înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

În vederea înscrierii ca membru al CAFR și înscrierii în Registrul membrilor CAFR, firmele de audit trebuie să depună la Cameră (la sediul CAFR sau la reprezentanţele regionale) următoarele documente:

1.    Cerere pentru înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (Click aici);

2. Copia actului constitutiv actualizat, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei, repartizarea drepturilor de vot în cadrul acesteia, precum și obiectul principal de activitate care atestă exercitarea activității de audit financiar, conform prevederilor legale;

3. Copia certificatului constatator, la zi, eliberat de registrul comerţului;

4. Copia certificatului de înregistrare de la registrul comerţului;

5. Lista cu persoanele fizice sau juridice, membri CAFR, care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit;

6. Listă cu toţi membrii consiliului de administrație sau de conducere și membrii asociați/acționari, precizând numele, prenumele și numărul certificatului de membru/denumire firmă și numărul autorizației;

Cererea și dosarul prevăzute mai sus sunt verificate de către CSAM sau de către reprezentanțele regionale ale CAFR, după caz. După verificarea documentelor CSAM le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei.

Hotărârile Consiliului CAFR privind înscrierea firmei de audit ca membru al Camerei se comunică spre informare ASPAAS.

În vederea eliberării autorizației care atestă calitatea de membru al CAFR, firma de audit trebuie să aibă îndeplinite toate obligațiile în calitate de membru, prevăzute de legislația în vigoare, față de Cameră;

Relaţii suplimentare la telefon 031.433.59.46, 0749.011.145  sau e-mail: servicii.membri@cafr.ro.


_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională IASI a CAFR

Str. Sfântul Lazăr nr. 23A, etaj 1, Iaşi, jud.Iaşi
Telefon: 031.433.59.33
Mobil: 0731.031.030
           0730.025.739
Adresă de e-mail: centru.iasi@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Est (Iaşi) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________

Reprezentanta Regionalã BRAŞOV a CAFR
Str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, bl.1K, sc. A, parter
Telefon: 031.433.59.31
Mobil: 0731.031. 029
Adresă de e-mail: centru.brasov@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Centru (Braşov) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CLUJ a CAFR
Calea Dorobantilor, nr.21, etajul 1, camera 9, Cluj-Napoca
Telefon: 031.433.59.32
Mobil: 0756.133.170
Adresă de e-mail: centru.cluj@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Nord-Vest (Cluj) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.

_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională TIMIŞOARA a CAFR
Str. Paris, nr.2A, etajul 1, camera 104 (Cladirea IPROTIM), Timisoara
Telefon: 031.433.59.34
Mobil
: 0731.031. 028
Adresă de e-mail
: centru.timisoara@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Vest (Timişoara) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________

Reprezentanţa Regională CONSTANȚA a CAFR
Str. Făgetului, nr.116, Etaj 2, Constanța
Telefon: 031.433.59.36
Adresă de e-mail
: centru.constanta@cafr.ro
Programul de funcţionare al Reprezentanţei zonale Est-Sud-Est (Constanța) este între orele 9:00-15:00 cu excepţia zilelor nelucrãtoare şi a sãrbãtorilor legale.
_________________________________________________________________________________________